Bijzondere omstandigheden bij grondgebondenheid? Er zijn voorzieningen!

12 januari 2018

De wet grondgebonden groei melkveehouderij is per 1 januari 2018 in werking getreden. Komt u in de knel? Er zijn mogelijkheden en voorzieningen!

De voorzieningen die in de Wet grondgebonden groei melkveehouderij zijn opgenomen, gelden voor bedrijven die door bijzondere omstandigheden in 2014 een melkveefosfaatoverschot hadden dat minimaal 5% lager was dan zonder deze bijzondere omstandigheid.

Bijzondere omstandigheden grondgebonden groei

Dit kan bijvoorbeeld door:

  • Ziekte en overlijden van een persoon de orgnasatie of samenwerkingsverbanden
  • Diergezondheidsproblemen bij uw dieren
  • Vernieling van uw eigendommen (melkveestallen)
  • Realisatie van infrastructuur of natuurgebieden.

Bewijs aanleveren knelpunten grondgebonden groei

Heeft u te maken gehad met ziekte of overlijden, ernstige dierziekte of vernieling van de stal? Dan moet u aantonen dat uw melkveefosfaatoverschot door bijzondere omstandigheden in 2014 minimaal 5% lager was dan zonder deze bijzondere omstandigheid. U moet de bijzondere omstandigheid kunnen aantonen door middel van bewijstukken.

Meer informatie: RVO

Wat heeft dit voor gevolgen voor mijn organisatie?

Onze agrarisch specialisten ondersteunen u graag om te kijken óf en op welke wijze u voorzieningen kunt treffen.

Locaties

Vestiging Almelo Bedrijvenpark Twente 423 7602 KM Almelo Routeplanner

 

Vestiging Hardenberg Stelling 8b 7773 ND Hardenberg Routeplanner

Nieuwsbrief

Meldt u zich nu aan voor (een van) onze nieuwsbrieven. Deze worden maandelijks verstuurd.

Nu inschrijven!

Volg ons op