Lagere waarde betalingsrechten in 2018 en 2019

1 februari 2018

Uw betalingsrechten worden in 2018 en 2019 minder waard

Heeft u betalingsrechten in eigendom en/of in gebruik? Hou dan in 2018 en 2019 rekening met een verlaging van de waarde van uw betalingsrechten omdat er minder budget beschikbaar is voor deze jaren.

Door een herverdeling van budgetten vanuit het GLB naar de ANLb en de tegemoetkoming premie brede weersverzekering zal het budget voor uitbetaling van de betalingsrechten inkrimpen. Deze herverdeling van budgetten is in juni 2017 besloten door voormalig staatssecretaris Martijn van Dam.

Hoever dalen de betalingsrechten?

De verwachting is dat de waarde van de betalingsrechten zal dalen met 4 tot 4,5%. Deze waardedaling is ten opzichte van de waarde zoals deze voorheen was besloten voor 2018 en 2019. De waarde van uw eigen rechten kunt u vinden op Mijn RVO.

De bepaling van de waarde zal plaatsvinden na 30 juni. U ontvangt van RVO op dat moment een beschikking. 

Hoe kan dit voor u uitpakken?

Stel u heeft 50 hectare grond en uw betalingsrechten zijn € 300 waard, dan zal u komend jaar door de waarde daling € 850 tot € 950 minder ontvangen dan verwacht. Dit is inclusief vergroeningspremie.

Locaties

Vestiging Almelo Bedrijvenpark Twente 423 7602 KM Almelo Routeplanner

 

Vestiging Hardenberg Stelling 8b 7773 ND Hardenberg Routeplanner

Nieuwsbrief

Meldt u zich nu aan voor (een van) onze nieuwsbrieven. Deze worden maandelijks verstuurd.

Nu inschrijven!

Volg ons op