Wij maken gebruik van cookies

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van cookies. Door de tracking cookies te accepteren, wordt u herkend. Zo kunnen we onze website afstemmen op uw persoonlijke voorkeuren en kunnen we u relevante informatie en advertenties laten zien, binnen en buiten onze website. Voor meer informatie kunt u kijken bij ons cookie- en privacybeleid.

Ik ga akkoord
Waarom is een ondernemersvolmacht interessant?
dinsdag 28 februari 2017

Dit bericht is langer dan 12 maanden geleden gepubliceerd, de informatie die u leest kan verouderd zijn, bezoek ons Actueel gedeelte voor recentere ontwikkelingen.

Waarom is een ondernemersvolmacht interessant?

Ondernemers die zich bewust zijn van de omstandigheid dat het onverwacht wegvallen van hun persoon als ondernemer de continuïteit van hun onderneming in gevaar kan brengen, nemen de professionele verantwoordelijkheid om tijdig de nodige beschermingsmaatregelen op dit gebied te treffen. Een van die maatregelen is het opstellen en vastleggen van een ondernemersvolmacht.

Wat is een ondernemersvolmacht?

Een ondernemersvolmacht kan ervoor zorgen dat uw zaken altijd door kunnen gaan. Er kunnen problemen ontstaan op het moment dat u als ondernemer niet zelf in staat bent om te handelen. Of gewoon omdat het u niet uitkomt. Voorkomen moet worden dat uw onderneming stil komt te liggen als u (tijdelijk) uit de roulatie bent en u daardoor niet of onvoldoende leiding kunt geven.

In ondernemingsland wordt veel gebruik gemaakt van een volmacht. U kunt daarbij denken aan de volmacht om betalingen te kunnen doen of om bepaalde transacties te doen, bijvoorbeeld tot een bepaald bedrag. Als een gevolmachtigde ruime bevoegdheden heeft kan deze persoon worden ingeschreven in het handelsregister bij de Kamers van Koophandel. Zeker als dit zinvol is voor uw zakenpartners om te zien wie uw onderneming mag vertegenwoordigen en op welk gebied.

Het inschrijven van een gevolmachtigde in het handelsregister is wat anders dan het geven van een ondernemersvolmacht. In het eerste geval gaat het meestal om een volmacht die wordt gegeven aan een directeur financiën, een directeur personeelszaken of bijvoorbeeld aan een werknemer van een winkel. Deze volmacht wordt dan gegeven vanwege het kunnen handelen in een bepaalde functie. De ondernemersvolmacht heeft een ander doel. Namelijk door vast te leggen door wie en hoe er tijdens uw leven gehandeld moet worden als u (tijdelijk) uw eigen ondernemersbelangen niet meer kunt behartigen. De ondernemersvolmacht wordt niet in het handelsregister ingeschreven.

Voor wie is een ondernemersvolmacht zinvol?

Een ondernemersvolmacht is zinvol voor iedereen die een onderneming heeft; een eenmanszaak, een maatschap, een vennootschap onder firma, een besloten vennootschap. Maar ook een bestuurder van een (familie)stichting of een stichting administratiekantoor kan baat hebben bij een ondernemersvolmacht.

Deze volmacht kan gelden voor al uw zaken als ondernemer/aandeelhouder/bestuurder: dat wil zeggen voor alle handelingen zonder enige uitzondering, op het gebied van het verbintenissenrecht, het goederenrecht, het fiscaal recht, het vennootschapsrecht en overige rechtsgebieden. Er wordt in de volmacht een opsomming gegeven wat hier onder kan vallen (alle daden van beheer en beschikking – kopen/verkopen – te verrichten, om (register)goederen te verkrijgen, te vervreemden en te bezwaren, om gelden en andere waarden bij derden te vorderen, in ontvangst te nemen en daarvoor kwijting te geven, om het tenietgaan van hypotheekrechten en beslagen te constateren dan wel door middel van afstand of opzegging te bewerkstelligen, om rechtspersonen op te richten, statuten van rechtspersonen te wijzigen, et cetera). Expliciet wordt aangegeven dat deze opsomming niet bedoeld is om iedere andere handeling uit te sluiten.

Als u directeur grootaandeelhouder van een B.V. bent kan de volmacht (ook) inhouden dat gevolmachtigde alles mag doen om uw rechten als aandeelhouder uit te oefenen. U kunt daarbij denken aan het houden van aandeelhoudersvergaderingen, het stemmen in deze vergaderingen, het benoemen en ontslaan van (andere) directeuren/bestuurders en dergelijke.

Uitdrukkelijk kan worden vermeld dat de volmacht ook inhoud dat de gevolmachtigde u als bestuurder mag ontslaan, bijvoorbeeld als vaststaat dat u niet langer als bestuurder zal kunnen functioneren (al dan niet nadat één of meer artsen dit samen met bijvoorbeeld uw partner hebben verklaard).

De volmacht om bijna alles te mogen doen als gevolmachtigde kunt u beperken als u meer dan één gevolmachtigde benoemt. U kunt vastleggen dat de gevolmachtigden ieder afzonderlijk alle handelingen mogen doen, met uitzondering van een aantal, dat altijd door de gevolmachtigden samen moet worden gedaan. Bijvoorbeeld het beëindigen van (een deel) van uw onderneming, een samenwerking met andere ondernemingen (fusie, joint-venture), het doen van investeringen boven een bepaald bedrag of het ontslag van uw medewerkers.

Praten over de ondernemersvolmacht?

Het opstellen van een ondernemersvolmacht is zinvol maar niet een makkelijk ABC’tje. Het is belangrijk om uw keuzes en de gevolgen hiervan goed te overwegen. Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek en wij vertellen u graag meer over de ondernemersvolmacht in uw specifieke situatie.

 

Fredy Borghuis
Fredy Borghuis Notarieel Jurist

Meer over Fredy

Certificaten

Adviesgesprek? Maak een afspraak of bel ons direct via 0546 549 530bereikbaar tot 18:00
Roy Langeler staat u graag te woord
Menu
0546 549 530 info@bilanx.nl
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×