Wij maken gebruik van cookies

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van cookies. Door de tracking cookies te accepteren, wordt u herkend. Zo kunnen we onze website afstemmen op uw persoonlijke voorkeuren en kunnen we u relevante informatie en advertenties laten zien, binnen en buiten onze website. Voor meer informatie kunt u kijken bij ons cookie- en privacybeleid.

Ik ga akkoord
Enkele wijzigingen eco-activiteiten en GLMC 7
dinsdag 23 april 2024

Enkele wijzigingen eco-activiteiten en GLMC 7

Onlangs zijn enkele (detail)wijzigingen in de GLB-regeling doorgevoerd. Het gaat om aanpassingen of toevoegingen bij enkele eco-activiteiten. Daarnaast is een verduidelijking opgenomen hoe om te gaan met vrijgestelde percelen binnen de gewasrotatie-eis (GLMC 7).

Wijzigingen eco-activiteiten en GLMC 7

Met de wijziging van de Uitvoeringsregeling GLB 2023 zijn aanpassingen of toevoegingen bij enkele eco-activiteiten en GLMC 7 doorgevoerd. Over een deel van de wijzigingen hebben we eerder berichten geschreven. In dit bericht zijn enkele andere wijzigingen opgenomen. De uitwerking van de eco-activiteiten blijft veelal gelijk.

Kruidenrijk grasland ook bij boomkwekerijgewassen

De eco-activiteit ‘Kruidenrijk grasland’ kan nu ook op grasstroken tussen boomkwekerijgewassen worden toegepast. Dit was al toegestaan op grasstroken tussen fruitbomen of -struiken. Hiervoor gelden dezelfde aanvullende voorwaarden.

Aanvullende voorwaarden

Naast de algemene voorwaarden voor de eco-activiteit ‘Kruidenrijk grasland’, geldt voor de grasstroken tussen boomkwekerijgewassen ook de aanvullende voorwaarde dat op minimaal 30% van de oppervlakte van de grasstroken kruiden en vlinderbloemigen worden geteeld. Als aan deze voorwaarde wordt voldaan kan het gehele perceel boomkwekerijgewassen meetellen voor deze eco-activiteit.

Precisiebemesting en precisiegewasbescherming

Bij de eco-activiteiten ‘Precisiebemesting’ en ‘precisiegewasbescherming’ is verduidelijkt dat de betreffende activiteiten uitgevoerd moeten worden gedurende de hoofdteelt in het aanvraagjaar.

Kruidenrijke bufferstrook

Bij de eco-activiteiten ‘Kruidenrijke bufferstrook langs bouwland of blijvende teelt’ en ‘Kruidenrijke bufferstrook langs grasland’ is ‘kruidenrijke voedergewassen’ vervangen door ‘kruiden’. De voorwaarde wordt daardoor dat de bedekking voor minimaal 25% bestaat uit ‘duidelijk zichtbare kruiden en vlinderbloemigen’.

Zowel kruiden als vlinderbloemigen

RVO heeft aangegeven dat op een kruidenrijke bufferstrook zowel kruiden als vlinderbloemigen moeten voorkomen. De onderlinge verhouding is niet van belang, als in totaal maar aan de 25% bedekking wordt voldaan en de gewassen gelijkmatig verspreid zijn. Een bedekking (minimaal 25%) met alleen kruiden of alleen vlinderbloemigen is niet toegestaan.

Ook bij kruidenrijk grasland

Ook bij de eco-activiteit ‘Kruidenrijk grasland’ geldt dat de bedekking uit zowel kruidachtige voedergewassen als vlinderbloemigen moet bestaan.

GLMC 7 gewasrotatie en vrijgestelde percelen

Eén van de eisen t.a.v. de gewasrotatie is dat op minimaal 1/3 van het bouwland een ander gewas wordt geteeld dan het voorgaande jaar of, onder voorwaarden, een volgteelt. Met de wijziging van de GLB-regeling is aangegeven dat voor het totaal areaal bouwland ook de vrijgestelde percelen meetellen. Vrijgestelde percelen zijn percelen bouwland met:

  • Tijdelijk grasland.
  • Meerjarige gewassen.
  • Natte teelt.
  • Biologische productie op een biologisch gecertificeerd bedrijf.
  • Met ANLb of Groenblauwe diensten, waarbij een beheer geldt waardoor niet aan de gewasrotatie-eis kan worden voldaan.

Telt ook mee als invulling voor de ‘1/3e-eis’.

Bovenstaande percelen tellen mee bij het totaal areaal bouwland, maar tellen tevens mee als invulling van de 1/3e eis.

Bron: Component Agro

Certificaten

Adviesgesprek? Maak een afspraak of bel ons direct via 0546 549 530 bereikbaar tot 18:00
Evert Kremer staat u graag te woord
Menu
0546 549 530 info@bilanx.nl
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×