Wij maken gebruik van cookies

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van cookies. Door de tracking cookies te accepteren, wordt u herkend. Zo kunnen we onze website afstemmen op uw persoonlijke voorkeuren en kunnen we u relevante informatie en advertenties laten zien, binnen en buiten onze website. Voor meer informatie kunt u kijken bij ons cookie- en privacybeleid.

Ik ga akkoord
GLB: Subsidie o.b.v. investeringslijst noordelijke provincies
maandag 22 januari 2024

GLB: Subsidie o.b.v. investeringslijst noordelijke provincies

In het kader van het GLB-NSP hebben de provincies Drenthe, Friesland en Groningen ieder afzonderlijk een subsidie op basis van een investeringslijst opengesteld. De verwachting is dat meerdere provincies volgen. In de noordelijke provincies is de subsidie opengesteld t/m 12 februari 2024. De subsidie is bedoeld voor landbouwers en samenwerkingsverbanden van landbouwers. De subsidie wordt toegekend op basis van een puntensysteem. Bij overschrijding van het budget volgt een loting.

Algemeen

De provinciale subsidies worden opengesteld vanuit het GLB-NSP. Tot en met 2022 vielen dergelijke subsidies onder de ‘POP3-regeling’.

Doel van subsidie

De subsidies die nu zijn opengesteld zijn bedoeld om het landbouwbedrijf verder te verduurzamen. Hiervoor hebben de provincies, ieder afzonderlijk, een zeer uitgebreide investeringslijst gepubliceerd.

Naar verwachting in meer provincies

Op dit moment is de subsidie alleen opengesteld in de drie Noordelijke provincies. Naar verwachting volgen binnenkort meer provincies met een vergelijkbare subsidie.

Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. Jonge landbouwers ontvangen 55%. Het minimale subsidiebedrag is € 40.000, het maximale bedrag is € 125.000. De subsidiabele kosten moeten minimaal € 100.000 bedragen. Voor Jonge landbouwers is dit minimaal circa € 73.000.

Jonge landbouwer

Een Jonge landbouwer:

 • Is in het jaar van aanvraag op 31 december jonger dan 40 jaar.
 • Is bedrijfshoofd op het moment van de subsidieaanvraag:
  • Oefent als natuurlijk persoon het landbouwbedrijf uit op eigen naam.
  • Is mede belast met de dagelijkse bedrijfsvoering.
  • Heeft blokkerende zeggenschap.
  • Heeft een landbouwdiploma of een bewijs van vakbekwaamheid (minimaal twee jaar ervaring, aangevuld met een diploma of getuigschrift van een cursus bedrijfsovername, agrarische bedrijfsvoering of aanverwant).

Subsidiabele kosten

De provincies verstrekken subsidie voor nieuwe werktuigen of apparatuur die op de provinciale investeringslijst staan. De aanvrager moet de investering plaatsen of gebruiken in de betreffende provincie.

Investeringslijsten

Zie voor de investeringslijsten de bijlage in de afzonderlijke regelingen:

Een aanvrager kan in één aanvraag voor meerdere investeringen subsidie aanvragen.

Aanvraag

De afzonderlijke subsidies van deze noordelijke provincies kunnen t/m 12 februari (17:00 uur) worden aangevraagd bij SNN (zoeken op ‘GLB’).

Bijlage

Bij de subsidieaanvraag moeten als bijlagen o.a. worden toegevoegd:

 • Een projectplan.
 • Een financieringsplan.
 • Offerte(s).
 • Indien van toepassing:
  • Bewijsstukken van opstarten een benodigde vergunningprocedure.
  • Bewijsstukken biologisch bedrijf of bedrijf in omschakeling naar biologisch.

Onderbouwing markconforme prijs investering

Bij de aanvraag moet onderbouwd worden dat de prijs van de investering markconform en redelijk is. Voor investeringen boven de € 25.000 moet de aanvragen minimaal drie offertes indienen of, als dit niet lukt, op een andere manier onderbouwen dat de hoogte van het investeringsbedrag redelijk is. Dit kan bijvoorbeeld met een taxatierapport.

Toewijzing

De toewijzing vindt plaats op basis van een puntensysteem. De aanvragen met de hoogste punten komen het eerst in aanmerking. Op de investeringslijst zijn de investeringen ingedeeld in categorieën. Per categorie is een aantal punten toegekend. Zijn in de aanvraag investeringen uit verschillende categorieën opgenomen, dan wordt het puntenaantal gemiddeld. Biologische bedrijven en bedrijven in omschakeling krijgen één punt extra.

Loting bij overschrijding budget

De kans dat het budget wordt overschreven is, vanwege de verwachte belangstelling, groot. Bij overschrijding van het budget vindt loting plaatst binnen de groep van aanvragen, met een bepaald aantal punten, die tot overschrijding van het budget zorgen.

Voorbeeld: als er voldoende budget is voor alle aanvragen met het hoogste aantal punten, maar niet voor de aanvragen met de op een na hoogste punten, dan vindt loting plaats tussen de aanvragen in de tweede groep.

De volgorde van binnenkomst is niet van invloed.

Certificaten

Adviesgesprek? Maak een afspraak of bel ons direct via 0546 549 530 bereikbaar tot 18:00
Evert Kremer staat u graag te woord
Menu
0546 549 530 info@bilanx.nl
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×