Wij maken gebruik van cookies

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van cookies. Door de tracking cookies te accepteren, wordt u herkend. Zo kunnen we onze website afstemmen op uw persoonlijke voorkeuren en kunnen we u relevante informatie en advertenties laten zien, binnen en buiten onze website. Voor meer informatie kunt u kijken bij ons cookie- en privacybeleid.

Ik ga akkoord
Versoepeling GLMC 8: invulling melden in GO
donderdag 11 april 2024

Versoepeling GLMC 8: invulling melden in GO

De details voor de invulling van de 4%-eis met stikstofbindende gewassen en/of vanggewassen (GLMC 8) zijn bekend gemaakt. Voor deze gewassen geldt een lijst met toegestane gewassen. Een vanggewas moet aansluitend aan de hoofdteelt worden ingezaaid (onderzaai mag ook) en moet t/m 30 november worden geteeld. Een bedrijf moet de invulling van GLMC 8 uiterlijk 15 mei opgeven in de Gecombineerde opgave (GO). Dit kan, volgens RVO, echter pas vanaf eind april.

Versoepeling GLMC 8

Eerder is bekend gemaakt dat GLMC 8 ‘Niet productief areaal’, in 2024, ingevuld kan worden door minimaal 4% van het bouwland te bestemmen voor:

 • Niet-productief areaal (NPA), en/of
 • Stikstofbindende gewassen, en/of

Deze versoepeling wordt ook aangegeven als ‘derogatie op de verplichting van 4% niet-productief bouwland’.

Inmiddels zijn de details bekend gemaakt.

Stikstofbindende gewassen en vanggewassen

In de wijziging van de Uitvoeringsregeling GLB 2023 zijn de voorwaarden opgenomen voor de inzet van stikstofbindende gewassen en vanggewassen voor GLMC 8. Voor beide gelden de volgende voorwaarden:

 • Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen en biociden is niet toegestaan. Ook het vernietigen van een vanggewas mag niet met gewasbeschermingsmiddelen.
 • Bemesting van de gewassen is wel toegestaan.
 • De weegfactor is 1.

De specifieke voorwaarden voor stikstofbindende gewassen en vanggewassen staan hieronder vermeld.

Stikstofbindende gewassen

Het stikstofbindend gewas moet een gewas zijn, dat vermeld staat op de lijst met ‘Stikstofbindende gewassen’ in Bijlage 1 van de ‘Uitvoeringsregeling GLB 2023’. Dit is de gewaslijst die ook voor de eco-activiteit ‘stikstofbindend gewas’ wordt gebruikt. Een mengsel van deze stikstofbindende gewassen is toegestaan. Een mengsel met andere gewassen is niet toegestaan.

Het gewas mag geoogst worden.

Vanggewassen

Een vanggewas moet een gewas zijn dat vermeld staat in Bijlage A (Tabel 6 ‘Lijst met vanggewassen’) van de ‘Uitvoeringsregeling meststoffenwet’. Dit is de lijst met vanggewassen die gebruikt wordt in het kader van de ‘Stimuleringsregeling vanggewassen’ op zand- en lössgronden.

Voor de teelt van een vanggewas gelden de volgende voorwaarden:

 • Het vanggewas mag als hoofdteelt of als nateelt worden geteeld.
 • Er geldt geen uiterste inzaaidatum van het vanggewas. Als nateelt moet het vanggewas wel zo snel mogelijk na de hoofdteelt worden ingezaaid. Onderzaai is ook toegestaan.
 • Het vanggewas moet tenminste t/m 30 november blijven staan. Of zoveel langer als dat vanuit andere regelgeving verplicht is.
 • Een verplicht vanggewas, bijvoorbeeld na mais, kan ook meetellen.
 • Oogsten en/of beweiden van een vanggewas is toegestaan.
 • Wintergranen die het volgende jaar als hoofdteelt blijven staan kunnen ook als vanggewas meetellen. Deze teelt moet dan wel als vanggewas worden opgegeven in de GO van 2024.

Combinatie met eco-activiteit

Als een stikstofbindend gewas wordt ingezet voor GLMC 8 én als eco-activiteit ‘stikstofbindend gewas’, dan tellen wel de punten, maar niet de waarde van deze eco-activiteit.

Bij een vanggewas dat voor GLMC 8 én de eco-activiteit ’onderzaai vanggewas’ wordt ingezet tellen wel zowel de punten als de waarde van deze eco-activiteit. Dit geldt ook voor de eco-activiteit ‘groenbedekking’.

Invulling ‘versoepeling GLMC 8’ uiterlijk 15 mei aangeven in GO

RVO geeft aan dat een bedrijf dat gebruik wil maken van de versoepeling van GLMC 8 dit in de GO moet aangeven.

Extra optie invulling GLMC 8

Bij de vraag over ‘Conditionaliteit: niet-productieve grond’ komt een extra optie: ‘4% invullen met braakliggende grond, stikstofbindende gewassen, landschapselementen en vanggewassen’. Bedrijven die gebruik willen maken van de versoepeling GLMC 8 moeten deze optie aanvinken.

Ook per perceel aanvinken

Vervolgens moet per perceel worden aangeven of deze voor de ‘4%’ wordt ingezet. Dit kunnen braakliggende percelen zijn, landschapselementen en percelen met stikstofbindende gewassen en/of vanggewassen.

Uiterlijk 15 mei, eventueel reeds ingediende GO aanpassen

Bedrijven die gebruik willen maken van de versoepeling GLMC 8 (en dat zullen veel bedrijven zijn), moet het bovenstaande in de GO invullen. Dit moet uiterlijk 15 mei geregeld zijn.

GO vanaf eind april aangepast

De betreffende gegevens kunnen pas vanaf eind april in de GO worden ingevuld. Als bedrijven de GO al hebben ingediend, zal de GO aangepast en opnieuw ingediend moeten worden. RVO geeft nu aan dat dit uiterlijk 15 mei moet gebeuren. Er wordt (nog) niet gesproken over uitstel van deze uiterste datum.

 

bron: Component Agro

Certificaten

Adviesgesprek? Maak een afspraak of bel ons direct via 0546 549 530 bereikbaar tot 18:00
Arjan staat u graag te woord
Menu
0546 549 530 info@bilanx.nl
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×