Wij maken gebruik van cookies

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van cookies. Door de tracking cookies te accepteren, wordt u herkend. Zo kunnen we onze website afstemmen op uw persoonlijke voorkeuren en kunnen we u relevante informatie en advertenties laten zien, binnen en buiten onze website. Voor meer informatie kunt u kijken bij ons cookie- en privacybeleid.

Ik ga akkoord
Versoepeling GLMC 8 ook in Nederland, geen details bekend
dinsdag 19 maart 2024

Versoepeling GLMC 8 ook in Nederland, geen details bekend

Nederland maakt gebruik van de door de Europese Commissie voorgestelde versoepeling van GLMC 8 ‘Niet productief areaal’. Hierdoor is de invulling van GLMC 8 praktisch gezien veel makkelijker haalbaar. Eventuele details zijn nog niet bekend. Ook is de Gecombineerde opgave nog niet aangepast. RVO geeft wel aan hoe de GO nu ingevuld kan worden. Daarnaast heeft de Europese Commissie nog extra versoepelingen voorgesteld. Deze zijn nog niet definitief.

Versoepeling GLMC 8

De Europese Commissie heeft eerder besloten dat GLMC 8 ‘Niet productief areaal’ ingevuld kan worden door minimaal 4% van het bouwland te bestemmen voor:

  • Niet-productief areaal (NPA), en/of
  • Stikstofbindende gewassen, en/of

Instemming Nederland

In een Kamerbrief heeft minister Adema aangegeven dat Nederland gebruik maakt van deze versoepeling.

Details nog niet bekend

In de betreffende EU-verordening is aangeven dat geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt mogen worden bij de teelt van stikstofbindende gewassen en/of vanggewassen, die ingezet worden voor GLMC 8. Het is niet duidelijk of Nederland aanvullende voorwaarden stelt aan de teelt van deze gewassen.

Gevolgen ecoregeling

Ook is nog niet bekend wat de gevolgen zijn als bijvoorbeeld stikstofbindende gewassen, die ingezet worden voor GLMC 8, ook worden ingezet als eco-activiteit voor de ecoregeling. Mogelijk dat, net als bij de eco-activiteit ‘Groene braak’, wel de punten meetellen, maar de waarde niet. Hierover is echter nog geen besluit genomen.

Gecombineerde opgave niet aangepast.

Door de late bekendmaking van deze versoepeling (de Kamerbrief is van 29 februari 2024), is de Gecombineerde opgave (GO) niet aangepast. Bedrijven die gebruik maken van de versoepeling kunnen dit nu niet aangeven in de GO. RVO heeft inmiddels aangegeven dat de GO eind april hierop wordt aangepast.

Mogelijke keuze bij nu invullen GO

RVO geeft aan dat bedrijven, die de GO nu willen invullen en van de versoepeling gebruik willen maken, bij de vraag over ‘Conditionaliteit: niet-productieve grond’ kunnen kiezen voor de vierde optie: ‘Ik laat minimaal 3% van mijn bouwland niet-productief. Dit vul ik aan tot 7% met stikstofbindende gewassen’. Vervolgens kunnen de betreffende stikstofbindende gewassen en/of vanggewassen op de gebruikelijke wijze worden ingevuld in ‘Mijn percelen’ (hoofdteelt) en de GO (nateelt).

Bij de betreffende teelt van stikstofbindende gewassen kan aangegeven worden dat deze inzet worden voor GLMC 8. Bij de betreffende vanggewassen kan het bedrijf deze optie nog niet aanvinken. Hiervoor moet het bedrijf wellicht in een later stadium de GO nog aanpassen.

Voorstel extra versoepelingen conditionaliteit

Op 15 maart heeft de Europese Commissie een voorstel voor extra versoepelingen gepubliceerd. De voorstellen moeten nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Europese landbouwministers. Het is hierbij de vraag of de versoepelingen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 kunnen gaan gelden. Ook moet Nederland nog beslissen of ze de versoepelingen overneemt en per wanneer.

Voorstellen in hoofdlijnen

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • GLMC 6 ‘Bodembedekking’: versoepeling van de regels, minder ‘kalenderlandbouw’.
  • GLMC 7 ‘Gewasrotatie’: gewasdiversificatie als extra mogelijkheid i.p.v. gewasrotatie.
  • GLMC 8 ‘Niet productief areaal’ (NPA): geen verplichting meer.
  • Vrijstelling voor ‘conditionaliteit’ voor kleine boeren (max. 10 ha landbouwareaal).

Nog veel onduidelijkheid

Op het moment van schrijven is er nog veel onduidelijk. Op korte termijn kan besluitvormig plaatsvinden. Als er meer duidelijkheid is wordt u op de gebruikelijke wijze geïnformeerd.

Bron: Component Agro

Certificaten

Adviesgesprek? Maak een afspraak of bel ons direct via 0546 549 530 bereikbaar tot 18:00
Arjan staat u graag te woord
Menu
0546 549 530 info@bilanx.nl
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×