Wij maken gebruik van cookies

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van cookies. Door de tracking cookies te accepteren, wordt u herkend. Zo kunnen we onze website afstemmen op uw persoonlijke voorkeuren en kunnen we u relevante informatie en advertenties laten zien, binnen en buiten onze website. Voor meer informatie kunt u kijken bij ons cookie- en privacybeleid.

Ik ga akkoord
Verklaring gegevensbescherming Online Contract

Verklaring gegevensbescherming Online Contract

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is belangrijk voor ons. De bescherming en het rechtmatig verzamelen, verwerken en gebruiken van door u ingevoerde persoonsgegevens is daarom voor ons een belangrijk punt van zorg. Om u een overzicht te geven van het gebruik van uw persoonlijke gegevens, willen wij u hier informeren over onze dataverzameling en datagebruik.

U voert persoonsgegevens als werkgever van uw (toekomstige) werknemers in. Hiermee bent en blijft u de verantwoordelijke in zin van de General Protection Data Regulation (GDPR) en zijn wij slechts aan te merken als verwerker.

1. Naam en contactgegevens van de onderneming die verwerker is van door uw ingevoerde persoonsgegevens

Verantwoordelijk voor het verwerken en gebruiken van door u ingevoerde persoonlijke gegevens conform de GDPR:
Bilanx Adviseurs B.V.
Bedrijvenpark 423
7602 KM Almelo

2. Doel van de gegevensverwerking, rechtsgrondslagen en gerechtvaardigde belangen van ons of van derden, ontvangers of categorieën ontvangers, en bewaarperiode – algemene informatie

.
2.1 Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens in de zin van de GDPR zijn individuele gegevens over de feitelijke of persoonlijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. De persoonsgegevens van de gebruikers die in het kader van dit onlineaanbod worden verwerkt, omvatten in het bijzonder

 • Uw naam, uw adres, uw geboortedatum, uw e-mailadres en uw telefoonnummer
 • de producten die u heeft gekocht, de gebruikte diensten, betalingsinformatie (bijvoorbeeld bankgegevens, betalingsgeschiedenis),
 • uw gegevens die voortkomen uit het gebruik van onze webpagina en ons online aanbod.
2.2 Doelen van de verwerking

Wij verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens, voor zover dit nodig is om een functionele website en de inhoud ervan te kunnen bieden en om uw bestelling te verwerken of om verdere diensten te verlenen, om contactaanvragen te beantwoorden, bereikmeting en marketing, alsmede voor mogelijke veiligheidsmaatregelen.

2.3 Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Overeenkomstig art. 13 van de GDPR informeren wij u hierbij over de rechtsgrondslag voor de door ons uitgevoerde gegevensverwerking. Als de rechtsgrondslag niet afzonderlijk is vermeld in de gegevensbeschermingsverklaring, wordt de verwerking voor een of meer van de hieronder vermelde doeleinden uitgevoerd op basis van de wettelijke voorschriften die in elk afzonderlijk geval zijn vermeld:

 • Uitvoering van onze diensten (in het bijzonder voor de uitvoering van contracten) of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, op uw verzoek (art. 6 par. 1 sub b van de GDPR),
 • Nakoming van een wettelijke verplichting die op ons rust (art. 6 par. 1 sub c van de GDPR),
 • Bescherming van onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van derden (art. 6, par. 1 sub f van de GDPR),

of, indien u ons uw toestemming heeft gegeven, op basis van deze toestemming (art. 6 par. 1 sub a en art. 7 sub f van de GDPR).

2.4 Verspreiding van uw gegevens

Voor de verwerking van uw aanvraag en uw bestellingen kan het nodig zijn om uw persoonlijke gegevens door te geven aan andere verbonden ondernemingen binnen de Bilanx-ondernemingsgroep of aan derden, slechts binnen de EU of de Europese Economische Ruimte (EER).

Uw gegevens zullen door ons worden doorgegeven in de volgende gevallen en op basis van de wettelijke toestemming die in elk geval wordt vermeld:

 • indien voor de uitvoering van de overeenkomst conform art. 6 par. 1 sub b van de GDPR overdracht van de gegevens aan derden of aan ons gelieerde ondernemingen noodzakelijk is; hieronder vallen bijvoorbeeld ook gegevensoverdrachten aan betalingsdienstaanbieders, transporteurs, logistieke ondernemingen en leveranciers indien zij u rechtstreeks van dienst zijn,
 • u heeft ingestemd met de overdracht van uw gegevens (art. 6 par. 1 sub a van de GDPR),
 • op grond van ons rechtmatig belang of het rechtmatig belang van een derde (art. 6 par. 1 sub f GDPR); hieronder vallen bijvoorbeeld gegevensoverdrachten in het kader van een cessie van vorderingen of aan kredietbeoordelaars ten behoeve van kredietbeoordeling en aan marketingpartners,
 • indien de overdracht noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn (art. 6 par. 1 sub c van de GDPR).

Alle verbonden ondernemingen van de Bilanx-ondernemingsgroep en derden aan wie wij uw persoonlijke gegevens doorgeven, mogen deze gegevens enkel gebruiken voor de hierboven vermelde doeleinden. Bovendien zijn zij verplicht om de gegevens alleen te verwerken in overeenstemming met onze specificaties en de relevante gegevensbeschermingswetten.
In sommige gevallen maken we gebruik van externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en in gebruik genomen en zijn gebonden aan onze instructies. Bovendien hebben wij contractueel het recht om de naleving van de desbetreffende contractuele en wettelijke voorschriften door de dienstverleners te controleren. De externe dienstverleners kunnen in de volgende categorieën worden ingedeeld:

 • Dienstverleners voor de hosting, het beheer en het onderhoud van onze websites,
 • dienstverleners op het gebied van orderverwerking,
 • dienstverleners op het gebied van klantenservice,
 • banken en andere aanbieders van betaaldiensten, ook voor de verwerking van betalingen,
 • leveranciers voor e-mailnieuwsbrieven en leveranciers voor catalogi of andere direct mail,
 • dienstverleners op het gebied van marketing en webanalyse.
2.5 Bewaarperiode en vernietiging van uw persoonlijke gegevens

Wij zullen uw gegevens slechts zolang opslaan als nodig is voor het betreffende doel van verwerking. Wij slaan uw gegevens op voor contractverwerking tot het verstrijken van de wettelijke of eventuele contractuele vrijwarings- en garantierechten. Na het verstrijken van deze termijn bewaren wij de gegevens over de door het handels- en belastingrecht vereiste contractuele verhouding gedurende de wettelijk bepaalde termijnen. Voor deze periode (geregeld tien jaar vanaf het sluiten van de overeenkomst) worden de gegevens uitsluitend in het kader van een controle door de belastingdienst opnieuw verwerkt. Voor de verdere door ons nagestreefde doeleinden, gelieve de duur van de opslag op te maken uit de volgende regelingen.

3. Gegevensverwerking voor het afhandelen van uw bestelling

Wanneer u producten koopt via onze webshop, hebben we uw naam, adres en betaalgegevens, e-mailadres en telefoonnummer nodig om uw bestelling uit te voeren en om met u te kunnen communiceren. We gebruiken ook het e-mailadres voor uw identificatie. U ontvangt ook uw bestelling en verzendbevestiging via uw e-mailadres. Wij verwerken uw gegevens voor de afhandeling van uw bestellingen en garantieclaims. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 par. 1 sub b van de GDPR (nakoming overeenkomst).

4. Gegevensverwerking voor het opnemen van contact met ons

Er zijn verschillende manieren om contact met ons op te nemen. U kunt telefonisch of per e-mail contact opnemen met onze onderneming. Op onze website vindt u ook een contactformulier. In dit kader verzamelen wij uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en alle andere informatie die u ons toestuurt.

Wij gebruiken uw gegevens die aan ons zijn doorgegeven in verband met het leggen van contact uitsluitend voor het beantwoorden van uw vraag. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 par. 1 sub b en f van de GDPR (uitvoering van de overeenkomst en rechtmatig belang bij de behandeling van onderzoeken en andere zaken). Uw gegevens worden gewist nadat uw verzoek is verwerkt, tenzij verdere opslag nodig is voor een juiste reactie op uw verzoek (bijv. voor het verwerken van een klacht van een klant in het kader van een bestelling, zie sectie 3 (Gegevensverwerking voor het afhandelen van uw bestelling) hierboven).

5. Verzameling, verwerking en gebruik van uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden

Naast het verwerken van uw gegevens, het verwerken van uw bestellingen bij Bilanx en het verwerken van uw vragen en andere kwesties, gebruiken wij uw gegevens ook in overeenstemming met de volgende paragrafen om met u over uw bestellingen, bepaalde producten of marketingcampagnes te communiceren en om producten of diensten aan te bevelen die voor u interessant kunnen zijn.

5.1 Nieuwsbrief

U kunt zich registreren op onze website om onze nieuwsbrief te ontvangen. De nieuwsbrief van Bilanx bevat nieuws, aanbiedingen en verdere informatie over de producten en diensten van Bilanx. De nieuwsbrief van Bilanx wordt verzonden op basis van uw toestemming conform art. 6 par. 1 sub a van de GDPR. Om de nieuwsbrief te ontvangen, moet u uw e-mailadres in het veld op onze website invullen. Wij sturen u dan een notificatie e-mail en vragen u te bevestigen dat u onze nieuwsbrief (double opt-in) wenst te ontvangen door te klikken op een link in deze e-mail. Wij sturen u daarom pas een nieuwsbrief per e-mail als u vooraf uitdrukkelijk heeft bevestigd dat wij de nieuwsbriefdienst mogen activeren.
U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens voor de verzending van nieuwsbrieven te allen tijde met toekomstige inwerkingtreding intrekken. Hiervoor volstaat het een korte kennisgeving per e-mail te sturen naar het vermelde e-mailadres. U vindt ook in elke nieuwsbrief een link om u af te melden. Uw gegevens worden bij het versturen van de nieuwsbrief opgeslagen zolang u geabonneerd bent op de nieuwsbrief.

5.2 Productaanbevelingen per e-mail

Als u een overeenkomst met ons hebt gesloten, verwerken wij uw e-mailadres buiten uw specifieke toestemming om, om u regelmatig productaanbevelingen per e-mail te sturen. Op deze manier willen wij u voorzien van informatie over producten uit ons assortiment die voor u interessant kunnen zijn op basis van uw recente aankopen bij ons. De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde verwerking is art. 6 par. 1 sub f van de GDPR. De verwerking van bestaande klantgegevens voor reclamedoeleinden moet als een rechtmatig belang worden beschouwd. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor het verzenden van productaanbevelingen per e-mail. Hiervoor volstaat het een korte aanmaning per e-mail te sturen. U vindt ook een link om u af te melden in elke e-mail met productaanbevelingen.

5.3 Deelname aan wedstrijden, promoties en enquêtes

Wanneer u deelneemt aan wedstrijden, promoties en enquêtes van Bilanx, verzamelen wij de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de wedstrijden, promoties en enquêtes. De gegevens die in dit kader worden verzameld, worden niet langer bewaard dan nodig is voor de uitvoering van de desbetreffende wedstrijd of promotie. Vervolgens worden ze gewist.

Als u deelneemt aan een enquête van Bilanx, verwerken wij uw gegevens uitsluitend voor interne doeleinden en om onze dienstverlening en ons aanbod te verbeteren. Uw persoonlijke gegevens die u in het kader van de enquête hebt verstrekt (naam, e-mailadres, uw antwoorden op de enquête) zijn louter vrijwillig en het gebruik van Bilanx is ook mogelijk als u niet aan enquêtes deelneemt. Een eventuele publicatie van enquêteresultaten vindt alleen anoniem plaats.
Wij bewaren uw in dit kader verwerkte gegevens zolang wij deze nodig hebben voor het bovengenoemde verwerkingsdoel. De rechtsgrondslag voor bovengenoemde gegevensverwerking is art. 6 par. 1 sub f van de GDPR (rechtmatig belang).

5.4 Recht op bezwaar

U kunt zich te allen tijde kosteloos verzetten tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden voor elk betreffende communicatiekanaal afzonderlijk en met werking voor de toekomst. Dit kan door een bericht in tekstvorm (e-mail, fax, brief) te sturen naar de gespecificeerde contactgegevens.

6. Cookies

Wij gebruiken cookies op onze websites. Dit doen wij op basis van art. 6 par. 1 sub f van de GDPR (rechtmatig belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online aanbod). Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op uw eindapparaat en die bepaalde instellingen en gegevens opslaan voor gegevensuitwisseling met ons systeem via uw browser. In principe zijn er twee verschillende soorten cookies, zogenaamde sessiecookies, die worden verwijderd zodra u uw browser afsluit en tijdelijke/permanente cookies, die voor langere tijd of voor onbepaalde tijd op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze opslag helpt ons om onze webpagina’s en aanbiedingen voor u op de juiste manier vorm te geven en vergemakkelijkt uw gebruik, bijvoorbeeld door bepaalde ingevoerde gegevens zo op te slaan dat u ze niet voortdurend hoeft te herhalen.

7. Veilige gegevensoverdracht en -beveiliging

Uw persoonlijke gegevens worden veilig versleuteld verzonden. We gebruiken het SSL-coderingssysteem (Secure Socket Layer). Daarnaast beschermen wij onze websites en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, inzage, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.

8. Uw rechten

8.1 Overzicht

U heeft tegenover ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • Recht op informatie (art. 15 par. 1 en 2 van de GDPR),
 • Recht op correctie (art. 16 blz. 1 van de GDPR),
 • Recht op verwijdering (art. 17 van de GDPR),
 • Recht op beperking van verwerking (art. 18 van de GDPR),
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 van de GDPR).
8.2 Recht op beroep bij de toezichthoudende autoriteit

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

8.3 Recht van bezwaar

Op grond van art. 21 par. 1 van de GDPR kan tegen de verwerking van gegevens bezwaar worden gemaakt om redenen die verband houden met de bijzondere situatie van de betrokkene.

Bovenstaand algemeen bezwaarrecht is van toepassing op alle in deze privacyverklaring omschreven verwerkingsdoeleinden, die worden verwerkt op basis van art. 6 par. 1 sub f van de GDPR. Wij zijn alleen verplicht een dergelijk algemeen bezwaar in te voeren als u ons redenen van groot belang geeft (bijvoorbeeld een mogelijk gevaar voor leven of gezondheid).

Indien uw gegevens voor directe reclamedoeleinden worden gebruikt, kunt u hiertegen te allen tijde bezwaar maken op grond van art. 21 par. 2 van de GDPR.

9. Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Om ervoor te zorgen dat uw vragen met betrekking tot gegevensbescherming betrouwbaar en zo snel mogelijk worden verwerkt, verzoeken wij u uw vraag per e-mail of per post te sturen, waarbij u zich duidelijk dient te identificeren.

10. Aanpassing van de verklaring gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor deze verklaring van tijd tot tijd bij te werken. Updates van dit privacybeleid zullen op onze website worden geplaatst. Wijzigingen zijn van toepassing zodra deze op onze website zijn gepubliceerd. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele updates.

Stand: 01 januari 2020

Certificaten

Adviesgesprek? Maak een afspraak of bel ons direct via 0546 549 530 bereikbaar tot 18:00
Evert Kremer staat u graag te woord
Menu
0546 549 530 info@bilanx.nl
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×