Wij maken gebruik van cookies

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van cookies. Door de tracking cookies te accepteren, wordt u herkend. Zo kunnen we onze website afstemmen op uw persoonlijke voorkeuren en kunnen we u relevante informatie en advertenties laten zien, binnen en buiten onze website. Voor meer informatie kunt u kijken bij ons cookie- en privacybeleid.

Ik ga akkoord
Werkkostenregeling
donderdag 24 november 2022

Dit bericht is langer dan 12 maanden geleden gepubliceerd, de informatie die u leest kan verouderd zijn, bezoek ons Actueel gedeelte voor recentere ontwikkelingen.

Werkkostenregeling

De vrije ruimte van de werkkostenregeling bedraagt dit jaar 1,7% van de loonsom tot € 400.000. Over het meerdere is de vrije ruimte 1,18%. Werkgevers kunnen de vrije ruimte gebruiken om extraatjes belastingvrij uit te keren, bijvoorbeeld een eindejaarsbonus. De vrije ruimte die dit jaar niet gebruikt wordt, kan niet worden doorgeschoven naar volgend jaar.

 

Werkgevers doen er goed aan wel te anticiperen op het gebruik van de vrije ruimte tot nu toe. Is nog een deel van de vrije ruimte niet gebruikt, dan kan bijvoorbeeld nu iets extra’s worden gedaan in plaats van volgend jaar. Denk aan een duurder kerstpakket. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de gebruikelijkheidstoets.

De gebruikelijkheidstoets betekent dat een vergoeding of verstrekking niet meer dan 30% mag afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Over bedragen tot € 2.400 per werknemer per jaar doet de fiscus niet moeilijk. Tot deze grens wordt er in beginsel van uitgegaan dat de vergoedingen en verstrekkingen aan het personeelslid gebruikelijk zijn geweest.

Voorkom 80% eindheffing
Als u de vrije ruimte overschrijdt dan betaalt u 80% eindheffing over de overschrijding. Zo kan een kerstpakket van € 100 u opeens € 180 kosten. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat u inzicht heeft in uw vrije ruimte. Anderzijds biedt de vrije ruimte u ook mogelijkheden om uw werknemers belastingvrij een extraatje te bieden.

WKR ruimte over? Fiscaal voordelig uitruilen!
Tip! Indien u ruimte overhoudt in uw WKR budget is het fiscaal mogelijk om dit netto aan uw medewerker(s) uit te keren danwel uit te laten ruilen met bruto loon wat u een kostenbesparing oplevert! Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Concernregeling
Wij adviseren om dit jaar goed te (laten) beoordelen of u de concernregeling (indien er sprake is van meerdere werkgevers binnen een concern) toe wil laten passen. Dit heeft te maken met het feit dat de 1,7% die enkel over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom wordt berekend. Bij een concernregeling is er maar éénmaal de eerste € 400.000. Zonder concernregeling kunt u bij de verschillende bedrijven apart van elkaar rekenen met 1,7% over de eerste € 400.000 per bedrijf (dit is ook gebeurd voor de berekende bedragen in de mailing die u van ons ontvangen hebt).

Er zitten echter ook nadelige gevolgen aan. Neemt u vooral contact met ons op over deze regeling, dan kunnen wij dit voor uw specifieke situatie nader uiteenzetten. Uw uiteindelijke keuze hoeft u pas in het tweede aangiftetijdvak van 2023 definitief te maken.

De concernregeling voor de WKR kan toegepast worden als alle deelnemende concernonderdelen het hele kalenderjaar een concern vormen. Deze concernregeling voor vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen moet niet verward moet worden met de fiscale eenheid. Er is sprake van een concern voor de WKR als:

 • Een werkgever een belang van ten minste 95% in een andere werkgever heeft.
 • Een andere werkgever een belang van ten minste 95% in een werkgever heeft.
 • Een derde een belang heeft van ten minste 95% in een werkgever en daarnaast een belang van ten minste 95% in een andere werkgever.

WKR in 2023

De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt waarschijnlijk in 2023 (weer) verruimd naar 3% over de eerste € 400.000. Dit was ook al het geval in 2020 en 2021 vanwege de coronacrisis. Over het meerdere van de loonsom blijft de vrije ruimte 1,18%.

 

Wat is het LIV en het LKV?

Wat is het LIV?

Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. De kans op werk voor deze werknemers neemt dan toe. Het recht op en de hoogte van het LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het LIV wordt berekend.

U heeft als werkgever recht op het LIV voor elke werknemer die voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De werknemer is verzekerd voor één of meer van de werknemersverzekeringen;
 • De werknemer had een gemiddeld uurloon tussen € 10,48 en € 13,12 in 2021, of heeft een gemiddeld uurloon tussen € 10,73 en € 13,43 in 2022. Het gemiddelde uurloon van de werknemer wordt berekend door het jaarloon te delen door het aantal verloonde uren;
 • De werknemer heeft tenminste 1.248 verloonde uren per kalenderjaar;
 • De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Urencriterium LIV
Een belangrijke voorwaarde is dat de werknemer tenminste 1.248 verloonde uren per kalenderjaar moet hebben. Het kan zijn dat er werknemers zijn die op jaarbasis net onder deze grens uitkomen. Voor deze werknemers heeft u dan geen recht op de tegemoetkoming. Wij kunnen voor u in kaart brengen of er werknemers zijn die naar verwachting rond deze grens of daar net onder zitten zodat u hier in de laatste maanden nog op in kunt spelen. Neem hiervoor contact met ons op.

Wat is het jeugd-LIV?
Het minimumjeugdloon is per 1 juli 2017 verhoogd. Daardoor heeft u als werkgever meer kosten om werknemers van 18 tot en met 20 jaar in dienst te hebben of te nemen. Met het jeugd-LIV kunt u hiervoor een jaarlijkse tegemoetkoming krijgen. Het recht op en de hoogte van het jeugd-LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het jeugd-LIV wordt berekend. Het vaststellen van deze tegemoetkoming start in 2019.

U heeft als werkgever recht op het jeugd-LIV voor elke werknemer die voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • De werknemer is verzekerd voor één of meer van de werknemersverzekeringen;
 • De werknemer heeft een gemiddeld uurloon dat hoort bij het wettelijk minimumjeugdloon voor zijn of haar leeftijd;
 • De werknemer was op 31 december van het voorgaande jaar 18, 19 of 20 jaar.

 Hoe vraag ik het LIV/jeugd-LIV aan?
U hoeft het LIV niet zelf aan te vragen. Deze wordt berekend aan de hand van de ingediende aangiften loonheffingen. Het UWV beoordeelt op basis van de loonaangiften voor welke werknemers u recht heeft op het LIV. Hoeveel de tegemoetkoming precies is, hangt af van het aantal verloonde uren en het gemiddelde uurloon. Begin volgend jaar ontvangt u van het UWV een voorlopige berekening. Deze kunt u naar ons doorsturen zodat wij deze voor u kunnen controleren.

En wat is dan het LKV?

Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die één of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. U kunt hierbij denken aan de volgende groepen:

 • Oudere werknemers met een uitkering;
 • Werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering;
 • Werknemers met een arbeidsbeperking;
 • Werknemers die zijn herplaatst in een nieuwe of aangepaste functie als zij arbeidsongeschikt zijn geworden.

In de aangifte loonheffingen dient te worden aangegeven welk loonkostenvoordeel voor welke werknemer dient te worden aangevraagd. Hiervoor heeft de werknemer een doelgroepverklaring LKV nodig. Deze verklaring kan worden aangevraagd bij UWV of de gemeente binnen 3 maanden na de datum waarop hij bij u in dienst is getreden of waarop u hem herplaatst. Na deze periode heeft de werknemer geen recht meer op een doelgroepverklaring en kunt u als werkgever geen LKV meer aanvragen. Indien de werknemer de doelgroepverklaring heeft ontvangen, ontvangen wij graag een kopie zodat zij dit kunnen verwerken in de loonaangifte. Zonder doelgroepverklaring kunnen wij het LKV niet verwerken. Indien u hierover aanvullende vragen heeft dan horen wij dat graag!

Laten we kennismaken!

We nodigen u graag uit om kennis te maken. Wij zijn altijd geïnteresseerd in de verhalen van de ondernemer en denken graag met u mee. Een kennismakingsgesprek en de kop koffie zijn bij ons altijd gratis. Vaak kunnen we uw eerste vragen direct beantwoorden.

Certificaten

Adviesgesprek? Maak een afspraak of bel ons direct via 0546 549 530 bereikbaar tot 18:00
Roy Langeler staat u graag te woord
Menu
0546 549 530 info@bilanx.nl
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×